Je openingszin is de binnenkomer. Als je daar mee scoort, heb je de grootste hobbel al genomen en lig je met 2-0 voor op degene die met een standaard openingszin begint.

En dat is toch gemiddeld zo’n ruim driekwart van de mensen die solliciteren. Maar wat zijn nu geslaagde openingszinnen voor een motivatiebrief?

Eerst even bellen

Bel altijd even met de in de vacature genoemde contactpersoon, dit geeft je informatie die je kunt gebruiken in je motivatiebrief en je kunt het gebruiken in je openingszin. Je laat dan namelijk direct weten dat je gesproken hebt met de contactpersoon en je dus echt in de functie hebt verdiept.

Prikkelende geslaagde openingszinnen

motivatiebrief openingszin plaatjeSolliciteren is verleiden. Je moet de lezer verleiden om jouw brief boven op de stapel van mensen die uitgenodigd moeten worden voor een gesprek, te leggen. Je zet jezelf in de etalage en wilt dat je van de juiste kant bekeken wordt en de goede belichting op je staat.

Je wilt dat de mensen meer van je willen weten. Dat ze je gaan uitnodigen. Dat lukt als je een goede openingszin hebt. Maar die zin moet natuurlijk wel echt voor jou van toepassing zijn. Daarom is er ook niet een standaardformule voor de juiste openingszin. Als dat zo was is het al weer standaard en val je weer niet op.  Je kunt daarvoor een aantal technieken gebruiken.

Met de deur in huis vallen

Als je op een gelijksoortige functie solliciteert als waar je nu in werkt of ervaring mee hebt, kun je die goed gebruiken om met de deur in huis te vallen. Je bevestigt direct dat je ervaring hebt. Daarnaast kun je gelijk een aantal andere kwaliteiten van jezelf in de openingszin verpakken.

Als teamleider marketing, stuur ik binnen bedrijfsnaam een team van 11 mensen aan. In het afgelopen jaar hebben wij met ons marketingteam het bereik van onze doelgroep weten te bereiken, waardoor mede de omzet van ons bedrijf met bijna 15% is gestegen.

Dit is mij op het lijf geschreven

Met deze techniek toon je direct je enthousiasme voor de functie en laat je zien waarom jij de juiste persoon voor de vacature bent.

“De functie van xxx is een functie waar ik al tijden naar op zoek ben. Van kinds af aan wist ik dat ik dat werk wilde doen en u biedt mij nu deze fantastische kans.”

De doorverwijzing

Ben je door iemand op de vacature gewezen, dan kun je dit goed gebruiken in je openingszin. Zeker wanneer deze persoon werkzaam is binnen het bedrijf waar je op solliciteert. Getipt door het eigen personeel geeft vertrouwen. Maar de tip kan ook komen van een zakenrelatie bijvoorbeeld.

Uw collega [naam] van de afdeling xxx wees mij op deze vacature.”

Kennis van bijzonderheden

Wanneer je solliciteert op een functie is het aan te raden om je ook in het bedrijf te verdiepen. Bezoek de site en google het bedrijf even. Maar google ook even naar je contactpersoon aan wie je je motivatiebrief moet schrijven. Wellicht kom je iets bijzonders tegen waar je mee kunt scoren.
Denk daarbij aan een aankomend jubileum, een open dag, de komst van een nieuwe directeur, een binnen gehaalde opdracht, etc.

“Het nieuws over de door uw bedrijf binnen gehaalde opdracht ….. wekte reeds mijn interesse voor uw bedrijf. De nu vacante functie biedt mij de mogelijkheid om daar mogelijk onderdeel van te worden.”

Sleutelwoorden

Als je denkt dat alle sollicitatiebrieven echt gelezen worden, heb je het mis. Grote bedrijven die veel sollicitaties verwerken, hebben een deel van de procedure vaak geautomatiseerd. Ze checken de brieven dan op bijvoorbeeld de woorden die ze in de functie-eisen hebben genoemd. Als je verwacht dat een bedrijf dit toepast, kun je deze belangrijke sleutelwoorden in je openingszin verwerken. Maar pas op. Het kan ook een negatief effect hebben, wanneer men wel de brieven goed gaat lezen en vindt dat je aan het spammen bent.

Conclusie

Er is geen standaard voor geslaagde openingszinnen voor een motivatiebrief. Je zult zelf creatief aan de slag moeten. Daarbij kun je wel gebruik maken van de hiervoor genoemde vijf technieken.

Succes met het vinden van de meest geslaagde openingszinnen voor een motivatiebrief.
Getagd met
Ooit op een dag komt het moment waarop je moet je CV opstellen.
Maar wat moet daar precies instaan of beter nog wat wil de andere partij nu net wel of net niet lezen? Opvallen is blijkbaar de boodschap, daarbij is relevante informatie een must maar moet je hierbij ook proberen positief op te vallen in de stapel CV’s die het bedrijf binnenkrijgt.

Dit is allemaal wel gemakkelijk gezegd, maar is het ook gemakkelijk gedaan? Iedereen probeert origineel te zijn, dus is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat je niet de enige bent die zijn best doet om origineel uit de hoek te komen. Tijdens het schrijven van je CV moet je eigenlijk constant één vraag in gedachten houden: Kan ik met dit CV een betere kandidaat zijn dan de anderen die hun CV insturen? Val ik professioneel op door dit CV af te geven? Ga dus vooral nooit een voorbeeld CV klakkeloos kopiëren.

Keep it real

Het blijft natuurlijk heel erg belangrijk waarheidsgetrouwe informatie weer te geven die correct is en die omwille van haar kwaliteit de lezer kan overtuigen van jouw eigenschappen. Te veel toeters en bellen schrikken af, te weinig ook. Kies om de gulden middenweg te bewandelen en probeer de beste te zijn. Ook al is het moeilijk in te schatten wat een ander zijn kwaliteiten zijn of wat een ander schrijft, alleen het beste kan je behoeden voor concurrentie op sollicitatievlak.

Wanneer je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek is het belangrijk zelfzeker over te komen en te weten wat in de documenten, je CV en je motivatiebrief, staat. Want weet dat de andere partij deze documenten ook heeft nagekeken en er vragen over zal stellen.
Getagd met , ,

Een zakelijke brief dient altijd formeel afgesloten te worden.
Indien je nu een nieuwsbrief, een motivatiebrief of een sollicitatiebrief schrijft, een duidelijke en concrete slotgroet moet aan de brief worden toegevoegd. De veelal gebruikte slotgroet is “Met vriendelijke groeten”.

Met vriendelijke groeten of hoogachtend?

Er bestaan veel mogelijkheden om een brief af te sluiten. Wij focussen hier op het afsluiten van een (semi-)formele brief. Hier hebben we maar twee mogelijkheden. Enerzijds kan een brief eindigen met de woorden “Met vriendelijke groeten” en anderzijds bestaat er ook de uitdrukking “Hoogachtend”.

Welk van deze twee moet jij nu gebruiken bij het opstellen van een sollicitatie- of motivatiebrief?
Wij raden af om de brief af te sluiten met de oubollige uitdrukking “Hoogachtend”. Het wordt zeker aangeraden in uiterst formele gevallen om deze afsluiting toch te gebruiken bijvoorbeeld bij een aanmaning of een huurovereenkomst. Verder hoeft deze groet niet te worden gebruikt. Bij een gewone briefwisseling of het opstellen van een sollicitatiebrief raden wij een andere afsluitzin aan namelijk “Met vriendelijke groet”. Dit is de enige correcte Nederlandse manier om deze groet te formuleren. “Met vriendelijke groeten” is louter in taalperspectief niet correct en zou dus niet mogen worden gebruikt.

Met vriendelijke groet of met vriendelijke groeten?

Er zijn al een aantal discussies ontstaan over de correcte afsluiting bij briefwisseling. Er zijn twee mogelijkheden met name “Met vriendelijke groeten” of “Met vriendelijke groet”.
Louter taalkundig bekeken is er maar één correct en dat is “Met vriendelijke groet”. Ook al denken mensen vaak dat hier nog een lidwoord bij hoort, is dit toch niet het geval. Je gebruikt dus best de correct Nederlandse groet. “Met vriendelijke groeten” daarentegen is ondertussen ook volledig ingeburgerd in de Nederlandse taal dat het gebruik van deze afsluitzin ook als correct wordt aanzien.

Getagd met , ,