Origineel uit de hoek komen!

Ooit op een dag komt het moment waarop u het cv moet  opstellen.

Gratis-motivatiebrief-downloaden

Maar wat moet daar precies instaan of beter nog wat wil de andere partij nu net wel of net niet lezen?

Opvallen is blijkbaar de boodschap, daarbij is relevante informatie een must, maar moet u hierbij ook proberen positief op te vallen in de stapel CV’s die het bedrijf binnenkrijgt.

Dit is allemaal wel gemakkelijk gezegd, maar is het ook gemakkelijk gedaan? Iedereen probeert origineel te zijn, dus is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat u niet de enige bent, die zijn best doet om origineel uit de hoek te komen.

Tijdens het schrijven van het cv moet u eigenlijk constant één vraag in gedachten houden: Kan ik met dit cv een betere kandidaat zijn dan de anderen kandidaten die hun cv insturen? Val ik professioneel op door dit cv af te geven? Ga dus vooral nooit een voorbeeld CV klakkeloos kopiëren.

Keep it real

Het blijft natuurlijk heel erg belangrijk waarheidsgetrouwe informatie weer te geven, die correct is en die omwille van haar kwaliteit de lezer kan overtuigen van uw eigenschappen. Te veel toeters en bellen schrikken af, te weinig ook.

Probeer de middenweg te bewandelen en probeer de beste te zijn. Ook al is het moeilijk in te schatten wat een ander zijn kwaliteiten zijn of wat een ander schrijft, alleen het beste kan u behoeden voor concurrentie op sollicitatievlak.

Wanneer u uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek is het belangrijk zelfverzekerd over te komen en te weten wat in de opgestuurde documenten, cv en motivatiebrief, staat.

Want weet dat de andere partij deze documenten ook heeft nagekeken en er vragen over zal stellen.