Motivatiebrief voorbeeld

Een goede motivatiebrief schrijven is geen gemakkelijke opdracht.
Graag willen we u hierbij een handje helpen met een motivatiebrief voorbeeld en de nodige uitleg.

Gratis-motivatiebrief-downloaden
 • Hoe begint u op de juiste manier aan een motivatiebrief?
 • Hoe stelt u de beste lay-out van deze brief op?
 • Wat moet ik allemaal opnemen in mijn motivatiebrief?
 • Zijn er motivatiebrief voorbeelden waar ik me niet aan mag spiegelen?

Deze vragen en veel meer kunt u allemaal terugvinden op motivatiebriefvoorbeeld.be en natuurlijk onze motivatiebrief voorbeelden, die hier op de website voor u ter beschikking staan.

Een goede eerste indruk bij uw mogelijke nieuwe werkgever is erg belangrijk.
Als u aan de hand van een motivatiebrief al een goed beeld van uzelf heeft geschetst, bent u voor 50% al binnen. Wij dragen hier graag een steentje aan bij.

U kunt dit het beste aanpakken aan de hand van een motivatiebrief voorbeeld.
Een overzichtelijke opbouw van de brief is bijvoorbeeld erg belangrijk.

Daarnaast geven wij tips hoe u ondanks de standaardopzet en de voorbeelden, toch een persoonlijke brief kunt schrijven. U wilt natuurlijk niet met een simpel verhaal komen die lijkt op die van een medesollicitant.

Een goede brief is daarom erg belangrijk, maar u moet zich ook kunnen onderscheiden. Wij hopen daarom dat u onze tips en voorbeelden ter harte neemt en met deze hulp een goede motivatiebrief kunt schrijven.

Gebruik van voorbeelden

Het is altijd prettig wanneer u een voorbeeld heeft, wanneer u een brief gaat schrijven.
Deze website biedt u deze mogelijkheid.

U kunt namelijk een voorbeeldbrief bestuderen en dan wordt er uitgelegd hoe u deze voorbeeldbrief het beste in uw situatie kunt gebruiken.

De indeling kan bijvoorbeeld al vast staan voordat u de brief heeft gemaakt, maar u kunt ook al goede zinnen hebben opgesteld die u zeker wilt gebruiken.

Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn bij uw eigen brief, het is namelijk zeer persoonlijk, het gaat over uw eigen motivatie in de brief.

Deze moet u goed kunnen verwoorden willen anderen er van overtuigd zijn, dat zij u uit moeten kiezen voor bijvoorbeeld een gesprek en uiteindelijk een job.

Neem daarom de tijd om onze informatie, de mogelijkheden samen met de gratis tips die hier worden gegeven, door te nemen. Het zijn vaak tips waar u even niet aan denkt, wanneer u zelf een brief gaat schrijven.

Bekijk hieronder voorbeelden per job sector:

Hoe beginnen?

De eerste stap in de goede richting heeft u al gezet, namelijk hulp zoeken om een zo goed mogelijke motivatiebrief te schrijven. Gebruik hiervoor zeker onze motivatiebrief voorbeelden, als basis om op terug te vallen.

Doe research rond het bedrijf, de werknemers en de concurrentie zodat u niet onwetend bent over het bedrijf, hun activiteiten en de markt waarin het zich bevindt.

Indien u dit onderzoek achterwege laat zal u snel door de mand vallen. In ons motivatiebrief voorbeeld werd ook een specifiek bedrijf gebruikt om het zo reëel mogelijk te maken. Het is een kleine moeite om via internet het bedrijf onder de loep te nemen en het zal u tijdens het schrijven van uw motivatiebrief veel vooruit helpen.

Lay-out

Motivatiebrief voorbeeld

De lay-out in onze motivatiebrief voorbeelden werden met reden, vrij simpel gehouden. Het is niet de bedoeling dat (hopelijk) de toekomstige werkgever een overgedecoreerde motivatiebrief te zien krijgt.

De gouden regel: Hou de motivatiebrief strak en eenvoudig.
In het voorbeeld kunt u zien dat we eerst een standaard hoofding gebruiken, zoals bij een gewone brief. Namelijk links bovenaan komt eerst uw naam en adres.
Na een aantal witregels komen ook de contactpersoon en het adres van het te contacteren bedrijf.

Daarna kunt u starten met uw eigen motivatie op papier te zetten, waarom u graag bij dit bedrijf wilt werken en nergens anders. Vergeet zeker niet, zoals u in het voorbeeld kan zien, de datum en plaats van schrijven te vermelden. Dit is een essentieel element om een formele motivatiebrief op te stellen.

Opbouw

Een motivatiebrief heeft net zoals de meeste artikels, blogposts of andere geschreven bronnen een vaste opbouw. Onze motivatiebrief voorbeelden geven duidelijk weer, dat er drie verschillende motivatiebrief opbouw onderdelen te ontleden vallen.

Wij raden u ook aan om deze onderdelen die gebruikt worden in het voorbeeld, te hanteren zodat u gestructureerd te werk kan gaan. Op deze manier kan ook degene die uw motivatiebrief zal lezen, snel kan bepalen of u geschikt bent voor de job.

De drie verschillende onderdelen, die worden aangehaald in ons motivatiebrief voorbeeld zijn:

 • De inleiding
 • het midden
 • het slot.

Dit zijn de standaard alinea’s, die in bijna elke schriftelijke brief worden gehanteerd.
Hieronder hebben we kort beschreven wat u dient te vermelden in elk deel van uw motivatiebrief.

Wij verwijzen u ook graag naar onze verschillende motivatiebrief voorbeelden, zoals een voorbeeld voor stage, waarin u visueel kan zien wat we met onderstaande beschrijving bedoelen. Een brief die gebruikt wordt door studenten om een studentenjob te bemachtigen bestaat uit een heel andere opbouw dan devonderstaand uitgelegde structuur.
Kijk hiervoor naar het motivatiebrief voorbeeld voor een studentenjob.

INLEIDING

Één ding is zeer belangrijk wanneer u de inleiding van uw motivatiebrief schrijft, dat kan u ook opmerken in ons motivatiebrief voorbeeld. Start uw motivatiebrief meteen krachtig!

In ons motivatiebrief voorbeeld zal u zien, dat de inleiding onmiddellijk to-the-point is. Volg hierin zeker het voorbeeld, want bedrijfsleiders of Human Resource Managers hebben vaak heel weinig tijd om deze motivatiebrieven na te lezen. Spring dus in het oog zoals in het voorbeeld is te zien en het liefst zelfs nog veel beter.

In de inleiding van ons voorbeeld, wordt ook meteen de functie vermeld die de sollicitant wil invullen, alsook zijn motivatie waarom deze specifieke functie. Sluit de inleiding mooi af zodat u naadloos kan overschakelen naar het midden.

MIDDEN

Het voorbeeld bestaat uit drie grote delen waaronder het midden. Dit deel van de motivatiebrief dient om uw persoonlijkheidskenmerken en ervaringen te beschrijven die betrekking hebben op de functie waarvoor u solliciteert.

In het motivatiebrief voorbeeld kunt u zien dat deze competenties en ervaringen duidelijk en kort worden beschreven. Hou ermee rekening dat u hiermee de interesse van het bedrijf wil wekken zodat ze u uitnodigen voor een gesprek. Geef dus niet alles prijs in de motivatie.

SLOT

Wat dient in uw motivatiebrief slot vermeld te worden? Hierin maakt u, zoals in het motivatiebrief voorbeeld, een korte samenvatting / conclusie waarom u deze functie zeer graag zou willen invullen en waarom u nu net die ene geschikte persoon bent.

Verwijs in het slot ook duidelijk naar de toegevoegde bijlagen zoals in het motivatiebrief voorbeeld. De belangrijkste bijlage is de cv. Kies de juiste cv template voor de functie.

Tips en adviezen

Het is nu duidelijk wat er in een motivatiebrief moet worden beschreven, maar dat wil niet zeggen dat het nu eenvoudig is om er zelf een te schrijven. Daarom geven we u nog wat tips die u wellicht kunt gebruiken als u een eigen motivatiebrief gaat schrijven.

U kunt de adviezen het beste eerst een keer allemaal doorlezen, voordat u begint met het opstellen van de brief.

 • Hou uw taalgebruik altijd zakelijk.
  In het motivatiebrief voorbeeld wordt geen enkele keer informeel taalgebruik gehanteerd. Overdrijf hier niet in met stijve en clichématige uitdrukkingen.
 • Niet elk bedrijf verwacht een standaard motivatiebrief voorbeeld aangepast aan jezelf en eigen competenties.
  Vaak willen bedrijven een originele motivatiebrief te zien krijgen, niet een klassiek aangepaste voorbeeld. Pas wel op als u dit probeert, hou de uitstraling toch zo zakelijk en strak mogelijk.
 • Taal- en grammatica fouten zijn een dooddoener. Brieven met fouten worden onmiddellijk uit de selectie gegooid. Gebruik desnoods het groene boekje.
 • Wees to-the-point: Lees hiervoor zeker ons voorbeeld. Korte zinnen en actieve werkwoorden kunnen hierbij een groot verschil maken.
 • De lengte van ons voorbeeld is één pagina. Probeer de motivatiebrief ook te beperken tot een A4.
 • Praten met anderen is zinvol. Als u een cursus of opleiding wilt gaan volgen, kunt u er het beste met anderen over spreken, zij kunnen dan aangeven wat volgens hen uw sterke punten zijn en zij kunnen hun mening geven over uw plannen.
  Hier gaat u dan weer over nadenken en zo krijgt u een goed beeld of dit echt bij u past.
  Ook kunnen anderen u kritische vragen stellen over waarom u dit wilt gaan doen, dit zorgt er voor dat u zelf na gaat denken over het “waarom” u hier voor gaat kiezen. Deze argumenten kunt u weer gebruiken in uw motivatiebrief.
 • Maak een klad versie, schrijf zinnen op die u mooi vindt, lees ze een paar keer per dag door en schrijf er nieuwe ideeën bij.
 • In de motivatiebrief worden vaak feiten genoemd, wanneer u dat lastig vindt kunt u de STAR methode (situatie, taak, actie, resultaat) gebruiken om goed om te gaan met de feiten in de motivatiebrief.
 • Zorg er voor dat u niet te lange zinnen maakt.
 • Maak geen spelfouten! Schrijf om deze reden de brief altijd op de computer, hier kunt u een spellingscheck doen. Laat de brief ook achteraf nog even door een bekende doorlezen.
 • Werk met alinea’s.
 • Laat de brief aan anderen lezen, zodat spelfouten er uitgehaald kunnen worden. Ook kan er gekozen worden voor een ander woordgebruik.
 • Zorg voor correct taalgebruik, geen spelfouten, dat staat niet netjes in een brief.
 • Wek interesse bij de lezer, zoek een goede openingszin en zorg dat het echt een persoonlijke motivatiebrief wordt.
 • Schat van tevoren goed in met wat voor bedrijf u te maken heeft. Hierdoor weet u in welke mate u een formele of informele brief kan schrijven.
 • Het is belangrijk om degene aan wie u de brief richt aan te spreken met “Geachte heer of mevrouw ……” Vaak staat in de vacature aan wie u de brief kunt richten. Is dit niet het geval, gebruik dan enkel “Geachte heer/mevrouw”.
 • Begin de brief met een goede binnenkomer. Het is belangrijk om bij de eerste zin al de interesse te wekken van de (toekomstige) werkgever. Op deze manier blijft u uniek. Geef iets van uzelf mee.
 • Zorg ervoor dat de brief op de juiste manier is opgebouwd. Houdt vast aan het AIDA- model (Attention, Interest, Desire & Action). Een duidelijke opbouw zorgt voor een overzichtelijke brief, op deze manier komt u ook georganiseerd over.
 • Neem altijd een veilig lettertype. Arial of Times New Roman bijvoorbeeld. Hanteer hierbij een lettergrote van 11 of 12. Ook is het erg belangrijk om een witregel tussen elke alinea te houden. Op deze manier blijft het overzichtelijk.
 • Spreek degene die u aanspreekt in uw brief altijd met U aan. Het is een zakelijke brief. Daarnaast bent u vaak nog niet bekend met de werkgever. Het is daarom erg belangrijk om zo zakelijk mogelijk te blijven.
 • Geef in de brief duidelijk aan dat u gemotiveerd bent om bij het desbetreffende bedrijf aan de slag te gaan. Geef ook aan dat u graag een gesprek wil om uw motivatie toe te lichten.
 •  Zet altijd een handtekening onder de brief, dit maakt de brief persoonlijk en duidt erop dat u de brief geschreven heeft.
 • Vergeet niet naar uw CV te verwijzen.

Concrete voorbeelden nodig?

Wij geven heel graag tips en hopen u hier dan ook goed mee van dienst te zijn.
Anderzijds weten we uit ervaring dat concrete voorbeelden u een beter beeld kunnen geven.

Om de reden willen we u ook de kans geven om dez voorbeelden te downloaden. Wij verwijzen graag naar onze verschillende brieven.
Een standaard voorbeeld motivatiebrief voor de werkzoekenden onder ons, die zich een beeld willen scheppen hoe ze het best kunnen motiveren, waarom ze net die job willen bemachtigen.

De combinatie met het Curriculum Vitae

De sollicitatieprocedure start niet met alleen het schrijven van de motivatiebrief. Deze gaat altijd vergezeld van een Curriculum Vitae, oftewel C.V. De twee documenten zijn complementair, ze vullen elkaar aan.

Het zijn dus geen substituten, zet in uw brief niet gewoon een beschrijving van uw C.V. maar wijdt uit over zaken, die wellicht niet één op één terug te vinden zijn hierin. Daarnaast is het belangrijk dat uw motivatiebrief een geheel vormt met het C.V.

Voor beiden zijn vele voorbeelden te vinden, maar zorg ervoor dat de definitieve versies altijd goed samengaan. Hierbij kunt u denken aan het lettertype en grootte van de motivatiebrief, maar ook dat bijvoorbeeld de beschreven ervaring terugkomt, en andere relevante ervaringen die u niet uitgebreid in uw brief kunt beschrijven, toch terugkomen in het C.V.

Lees bij ons meer over het CV en gebruik eventueel het voorbeeld.