Motivatiebrief voorbeeld

Een goede motivatiebrief schrijven is geen makkelijke opdracht. Graag willen we jou hierbij een handje helpen om met een motivatiebrief voorbeeld en de nodige uitleg.

Hoe begin je best aan een motivatiebrief? Hoe stel je best de lay-out van deze brief op? Wat moet ik allemaal opnemen in mijn motivatiebrief? Zijn er motivatiebrief voorbeelden waar ik me niet mag aan spiegelen? Deze vragen en veel meer kan je allemaal terugvinden op motivatiebriefvoorbeeld.be en natuurlijk onze motivatiebrief voorbeelden, die hier op de website voor jou ter beschikking staan.

Een goede eerste indruk bij uw mogelijke nieuwe werkgever is erg belangrijk. Als u aan de hand van een motivatiebrief al een goed beeld van uzelf heeft geschetst, bent u voor 50% al binnen. Wij dragen hier graag een steentje aan bij. U kunt dit het beste aanpakken aan de hand van een motivatiebrief voorbeeld. Een overzichtelijke opbouw van de brief is bijvoorbeeld erg belangrijk. Daarnaast geven wij tips hoe u ondanks de standaardopzet en de voorbeelden, toch een persoonlijke brief kunt schrijven. U wilt natuurlijk niet met een simpel verhaal komen die lijkt op die van een medesollicitant. Een goede brief is daarom erg belangrijk, maar u moet zich ook kunnen onderscheiden. Wij hopen daarom dat u onze tips en voorbeelden ter harte neemt en met deze hulp een goede motivatiebrief kunt schrijven.

Voorbeelden gebruiken

Het is altijd prettig wanneer je een voorbeeld hebt wanneer je een brief gaat schrijven. Deze website biedt jou deze mogelijkheid. Je kunt namelijk een voorbeeldbrief bestuderen en dan wordt er uitgelegd hoe je deze voorbeeldbrief het beste in jouw situatie kunt gebruiken. De indeling kan bijvoorbeeld al vast staan voordat je de brief hebt gemaakt, maar je kunt ook al goede zinnen hebben opgesteld die je zeker wilt gebruiken. Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn bij je eigen brief, het is namelijk zeer persoonlijk, het gaat over je eigen motivatie in de brief. Deze moet je goed kunnen verwoorden willen anderen er van overtuigd zijn, dat zij jou uit moeten kiezen voor bijvoorbeeld een baan. Neem daarom de tijd om als onze informatie, de mogelijkheden en de gratis tips die je hier worden gegeven, door te nemen. Het zijn vaak tips waar je even niet aan denkt wanneer je zelf een brief gaat schrijven.

Bekijk hieronder voorbeelden per job sector:

Hoe beginnen?

De eerste stap in de goede richting heb je al gezet, namelijk hulp zoeken om een zo goed mogelijke motivatiebrief te schrijven. Gebruik hiervoor zeker onze motivatiebrief voorbeelden, als basis om op terug te vallen. Doe research rond het bedrijf, de werknemers en de concurrentie zodat je niet onwetend bent over het bedrijf, hun activiteiten en de markt waarin het zich bevindt. Indien je dit onderzoek achterwege laat zal je snel door de mand vallen. In ons motivatiebrief voorbeeld werd ook een specifiek bedrijf gebruikt om het zo reëel mogelijk te maken. Het is een kleine moeite om via internet het bedrijf onder de loep te nemen en zal je tijdens het schrijven van je motivatiebrief veel vooruit helpen.

Lay-out

Motivatiebrief voorbeeld

De lay-out in onze motivatiebrief voorbeelden werden met reden vrij simpel gehouden. Het is niet de bedoeling dat je (hopelijk) toekomstige werkgever een overgedecoreerde motivatiebrief te zien krijgt.

De gouden regel: Hou je motivatiebrief strak en eenvoudig. In de voorbeeld motivatiebrief kan je zien dat we eerst een standaard hoofding gebruiken zoals bij een gewone brief namelijk links bovenaan komt eerst je naam en adres. Na een aantal witregels komen ook de contactpersoon en het adres van het te contacteren bedrijf in het motivatiebrief voorbeeld. Daarna kan je starten met je eigen motivatie op papier neer te pennen, waarom jij nu net in dit bedrijf wil werken en nergens anders. Vergeet zeker niet, zoals je in het voorbeeld kan zien, de datum en plaats van schrijven te vermelden. Dit is een essentieel element om een formele motivatiebrief op te stellen.

Opbouw

Een motivatiebrief heeft net zoals de meeste artikels, blogposts of andere geschreven bronnen een vaste opbouw. Onze motivatiebrief voorbeelden geven duidelijk weer dat er drie verschillende motivatiebrief opbouw onderdelen te ontleden vallen. Wij raden je ook aan om deze onderdelen die gebruikt worden in het motivatiebrief voorbeeld te hanteren zodat je gestructureerd te werk kan gaan. Op deze manier kan ook degene die je motivatiebrief zal lezen snel uitmaken of je geschikt bent voor de job al dan niet.

De drie verschillende onderdelen die worden aangehaald in ons motivatiebrief voorbeeld zijn: De inleiding, het midden en het slot. De standaard alinea’s die in bijna elke schriftelijke brief worden gehanteerd. Hieronder hebben we kort beschreven wat je dient te vermelden in elk deel van je motivatiebrief. Wij verwijzen ook graag naar onze verschillende motivatiebrief voorbeelden, zoals een motivatiebrief voorbeeld voor stage, waarin je visueel kan zien wat we met onderstaande beschrijving bedoelen. Een motivatiebrief die gebruikt wordt door studenten om een studentenjob te bemachtigen bestaat uit een heel andere opbouw dan onderstaand uitgelegde structuur. Kijk hiervoor naar motivatiebrief voorbeeld voor een studentenjob.

INLEIDING

Één ding is zeer belangrijk wanneer je de inleiding van je motivatiebrief schrijft, dat kan je ook opmerken in ons motivatiebrief voorbeeld. Start je motivatiebrief meteen krachtig! In ons motivatiebrief voorbeeld zal je zien dat de inleiding onmiddellijk to- the-point is. Volg hierin zeker de voorbeeld motivatiebrief want bedrijfsleiders of Human Resource Managers hebben vaak heel weinig tijd om deze motivatiebrieven na te lezen. Spring dus in het oog zoals in het motivatiebrief voorbeeld en liefst zelfs nog veel beter.

In de inleiding van ons motivatiebrief voorbeeld wordt ook meteen de functie vermeld die de sollicitant wil invullen alsook zijn motivatie waarom net die functie. Sluit de inleiding mooi af zodat je naadloos kan overschakelen naar het midden zoals in het motivatiebrief voorbeeld.

MIDDEN

Het motivatiebrief voorbeeld bestaat uit drie grote delen waaronder het midden. Dit deel van de motivatiebrief dient om je persoonlijkheidskenmerken en ervaringen te beschrijven die betrekking hebben op de functie waarvoor je solliciteert. In het motivatiebrief voorbeeld kan je zien dat deze competenties en ervaringen duidelijk en kort worden beschreven. Hou ermee rekening dat je hiermee de interesse van het bedrijf wil wekken zodat ze je uitnodigen voor een gesprek. Geef dus niet alles prijs in je motivatiebrief!

SLOT

Wat dient in je motivatiebrief slot vermeld te worden? Hierin maak je, zoals in het motivatiebrief voorbeeld, een korte samenvatting / conclusie waarom je deze functie zeer graag zou willen invullen en waarom jij nu net de geschikte persoon bent. Verwijs in het slot ook duidelijk naar de toegevoegde bijlagen zoals in het motivatiebrief voorbeeld. De belangrijkste bijlage is de cv. Kies de juiste cv template voor de functie.

Tips en adviezen

Het is nu duidelijk wat er in een motivatiebrief moet worden beschreven, maar dat wil niet zeggen dat het nu eenvoudig is om er zelf een te schrijven. Daarom geven we je nog wat tips die je wellicht kunt gebruiken als je een eigen motivatiebrief gaat schrijven. Je kunt de adviezen het beste eerst een keer allemaal doorlezen, voordat je begint met het opstellen van de brief.

 • Hou je taalgebruik altijd zakelijk. In het motivatiebrief voorbeeld wordt geen enkele keer informeel taalgebruik gehanteerd. Overdrijf hier niet in met stijve en clichématige uitdrukkingen.
 • Niet elk bedrijf verwacht een standaard motivatiebrief voorbeeld aangepast aan jezelf en eigen competenties. Vaak willen bedrijven een originele motivatiebrief te zien krijgen, niet een klassiek aangepaste motivatiebrief voorbeeld. Pas wel op als je dit probeert hou de uitstraling toch zo zakelijk en strak mogelijk.
 • Taal- en grammatica fouten zijn een dooddoener. Motivatiebrieven met fouten worden onmiddellijk uit de selectie gegooid. Gebruik desnoods het groene boekje.
 • Wees to-the-point: Lees hiervoor zeker ons motivatiebrief voorbeeld. Korte zinnen en actieve werkwoorden kunnen hierbij een groot verschil maken.
 • Kopieer niet zomaar een motivatiebrief voorbeeld. Indien je het toch niet kan laten verander dan tenminste de geadresseerde.
 • De lengte van ons motivatiebrief voorbeeld is een pagina. Probeer je motivatiebrief ook te beperken tot een A4.
 • Praten met anderen is zinvol. Als je een cursus of opleiding wilt gaan volgen kun je er het beste met anderen over spreken, zij kunnen dan aangeven wat volgens hen jouw sterke punten zijn en zij kunnen hun mening geven over jouw plannen. Hier ga je dan weer over nadenken en zo krijg je een goed beeld of dit echt bij je past. Ook kunnen anderen je kritische vragen stellen over waarom je dit wilt gaan doen, dit zorgt er voor dat je zelf na gaat denken over het waarom je hier voor gaat kiezen. Deze argumenten kun je weer gebruiken in je motivatiebrief.
 • Maak een klad versie, schrijf zinnen op die je mooi vindt, lees ze een paar keer per dag over en schrijf er nieuwe ideeën bij.
 • In de motivatiebrief worden vaak feiten genoemd, wanneer je dat lastig vindt kun je de STAR methode (situatie, taak, actie, resultaat) gebruiken om goed om te gaan met de feiten in de motivatiebrief.
 • Zorg er voor dat je niet te lange zinnen maakt.
 • Maak geen spelfouten! Schrijf om deze reden de brief altijd op de computer, hier kunt u een spellingscheck doen. Laat de brief ook achteraf nog even door een bekende doorlezen.
 • Werk met alinea’s.
 • Laat de brief aan anderen lezen zodat spelfouten er uitgehaald kunnen worden. Ook kan er gekozen worden voor een ander woordgebruik.
 • Zorg voor correct taalgebruik, geen spelfouten, dat staat niet netjes in een brief.
 • Wek interesse bij de lezer, zoek een goede openingszin en zorg dat het echt een persoonlijke motivatiebrief wordt.
 • Schat van tevoren goed in met wat voor bedrijf u te maken heeft. Hierdoor weet u in welke mate u een formele of informele brief schrijft.
 • Het is belangrijk om degene aan wie u de brief richt aan te spreken met “Geachte heer of mevrouw ……” Vaak staat in de vacature aan wie u de brief kunt richten. Is dit niet het geval, gebruik dan enkel “Geachte heer/mevrouw”.
 • Begin de brief met een goede binnenkomer. Het is belangrijk om bij de eerste zin al de interesse te wekken van de (toekomstige) werkgever. Op deze manier blijft u uniek. Geef iets van uzelf mee.
 • Zorg ervoor dat de brief op de juiste manier is opgebouwd. Houdt vast aan het AIDA- model (Attention, Interest, Desire & Action). Een duidelijke opbouw zorgt voor een overzichtelijke brief, op deze manier komt u ook georganiseerd over. Meer informatie over de opbouw vindt u hier.
 • Neem altijd een veilig lettertype. Arial of Times New Roman bijvoorbeeld. Hanteer hierbij een lettergrote van 11 of 12. Ook is het erg belangrijk om een witregel tussen elke alinea te houden. Op deze manier blijft het overzichtelijk.
 • Spreek degene die u aanspreekt in uw brief altijd met U aan. Het is een zakelijke brief. Daarnaast bent u vaak nog niet bekend met de werkgever. Het is daarom erg belangrijk om zo zakelijk mogelijk te blijven.
 • Geef in de brief duidelijk aan dat u gemotiveerd bent om bij het desbetreffende bedrijf aan de slag te gaan. Geef ook aan dat graag een gesprek wilt om uw motivatie toe te lichten.
 •  Zet altijd een handtekening onder de brief, dit maakt de brief persoonlijk en duidt erop dat u de brief geschreven heeft.
 • Vergeet niet naar uw CV te verwijzen.

Concrete voorbeelden nodig?

Wij geven heel graag tips en hopen je hier dan ook goed mee van dienst te zijn. Anderzijds weten we uit ervaring dat concrete voorbeelden je een beter beeld kunnen geven. Net daarom willen we je ook de kans geven om zo’n voorbeelden te downloaden. Wij verwijzen graag naar onze verschillende motivatiebrief voorbeelden, zoals een motivatiebrief voorbeeld voor stage. Een motivatiebrief die gebruikt wordt door studenten om een studentenjob te bemachtigen, kijk hiervoor naar motivatiebrief voorbeeld voor een studentenjob.
Een standaard voorbeeld motivatiebrief voor de werkzoekenden onder ons, die zich een beeld willen scheppen hoe ze best motiveren waarom ze net die job en geen andere willen.

De combinatie met het Curriculum Vitae

De sollicitatieprocedure start niet met alleen het schrijven van de motivatiebrief. Deze gaat altijd vergezeld van een Curriculum Vitae, oftewel C.V. De twee documenten zijn complementair, ze vullen elkaar aan. Het zijn dus geen substituten, zet in uw brief niet gewoon een beschrijving van uw C.V. maar wijdt uit over zaken die wellicht niet één op één terug te vinden zijn hierin. Daarnaast is het belangrijk dat uw motivatiebrief een geheel vormt met het C.V. Voor beiden zijn vele voorbeelden te vinden, maar zorg ervoor dat de definitieve versies altijd goed samengaan. Hierbij kunt u denken aan het lettertype en grootte van de motivatiebrief, maar ook dat bijvoorbeeld de beschreven ervaring terugkomt, en andere relevante ervaringen die u niet uitgebreid in uw brief kunt beschrijven, toch terugkomen in het C.V. Lees bij ons meer over het CV en gebruik het voorbeeld.