Afstudeeropdracht

Hieronder vindt u een voorbeeld motivatiebrief, voor de studenten job: afstudeeropdracht.
Onderaan deze pagina, kunt u deze brief downloaden in PDF formaat.


Sjoukje de Haan
Uw Straatnaam 12
1234 AB  Stadsnaam

De bedrijfsnaam
Straatnaam12
4567 CD, Stadsnaam

 Stadsnaam, 1 november 2020

 Betreft: Afstudeeropdracht

Geachte mevrouw Mansveld,

Via uw afdeling Public Relations kreeg ik informatie toegestuurd, die ik met grote interesse heb doorgelezen. Graag wil ik informeren naar de mogelijkheid om bij MB Nederland een afstudeeropdracht uit te voeren.

Momenteel zit ik in de eindfase van mijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Als laatste onderdeel van mijn studie dient een afstudeeropdracht uitgevoerd te worden van zes maanden. De bedoeling hiervan is zelfstandig een praktijkonderzoek bij een bedrijf te doen.
De resultaten zullen dan in een adviesrapport worden vastgelegd.

Gezien mijn specialisatie in Marketing en Bedrijfsontwikkeling ben ik op zoek naar een opdracht op dit gebied. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een onderzoek naar strategisch marketingbeleid van MB in Nederland

De start van de opdracht staat voor september 2021 gepland.

Graag zou ik in een oriënterend gesprek de eventuele mogelijkheden bij MB willen bespreken.

Met vriendelijke groet,

Sjoukje de Haan

Bijlagen: Curriculum vitae


motivatiebrief voorbeeld student (pdf)

Bij deze motivatiebrief hoort een mooi vormgegeven CV. Bekijk onze adviezen op: CV